TSUE w sprawie klasyfikacji VAT transakcji sprzedaży nieruchomości komercyjnych

Kwestia opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości komercyjnych, a dokładnie ich klasyfikacji do kategorii zorganizowanej części przedsiębiorstwa (których sprzedaż nie jest objęta VAT ale podlega opodatkowaniu PCC) lub towaru (objętej VAT, ale która może być wyłączona z opodatkowania PCC) od lat stanowi przedmiot sporu podatników z organami podatkowymi, przy okazji stanowiąc istotne ryzyko podatkowe na transakcjach dotyczących nieruchomości komercyjnych oraz negatywnie wpływając na klimat inwestycyjny w Polsce. Dzięki stanowisku sądów administracyjnych…

Czy opłaca się inwestować w „zielone” auta

Wykorzystywanie pojazdów zeroemisyjnych w działalności gospodarczej wpisuje się w linię społecznej odpowiedzialności biznesu, transport drogowy jest bowiem odpowiedzialny za emisję 20 proc. gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej i znacznie przyczynia się do wzrostu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Niedługo nie będzie to już jednak działanie dobrowolne, ale konieczność podyktowana przepisami prawa. Zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego od…

Udzielenie licencji i jak prawidłowo rozliczyć obowiązek podatkowy w VAT

Galopujący postęp technologiczny oraz coraz to nowe wyzwania stawiane przed przedstawicielami biznesu, zmuszają przedsiębiorstwa do wdrażania oraz korzystania z nowoczesnych rozwiązań IT oferowanych na  rynku. Przykład implementowanych rozwiązań może dotyczyć szeroko rozumianych licencji na korzystanie                                             z oprogramowań komputerowych. Jednakże wraz z rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców, pojawiają się także pytania odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w związku z udzieleniem licencji. Obowiązek podatkowy i moment jego powstania – choć…

Obowiązkowe e-faktury dopiero w 2024 r.

Przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury ustrukturyzowane za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur dopiero od 1 stycznia 2024 r. Tak wynika z ubiegłotygodniowej decyzji unijnej Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Eksperci nie kryją zadowolenia z tego, że termin wdrożenia obowiązkowej e-faktury został przesunięty. Do tej pory bowiem wydawało się, że nowy obowiązek wejdzie w życie…

Obowiązkowe e-faktury w 2024 r. Polska ma zgodę Rady UE

Rada Unii Europejskiej zgadza się, aby Polska stosowała powszechne fakturowanie elektroniczne. Później jednak, niż pierwotnie planowano – od 1 stycznia 2024 r. – Rada Unii Europejskiej na razie opublikowała projekt decyzji w tej sprawie. Musi zostać jeszcze zatwierdzona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nie wydaje się jednak, żeby coś jeszcze się w niej…

Obowiązkowy KSeF najprawdopodobniej od 1 stycznia 2024 roku

Zgodnie z projektem decyzji Rady UE termin obowiązkowego wdrożenia w Polsce tzw. faktur ustrukturyzowanych wystawianych i odbieranych w systemie KSeF ma zostać przesunięty na
1 stycznia 2024 roku. Ostatecznie decyzja musi jeszcze zostać przyjęta na posiedzeniu Rady UE i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, ale termin ten nie powinien już ulec zmianie.

Promujesz rowery wśród swoich pracowników lub klientów? Sprawdź skutki fiskalne

Prawie każdy przedsiębiorca może z korzyścią dla wizerunku firmy podejmować działania proekologiczne, które wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju czy w politykę odpowiedzialności społecznej biznesu. Niestety nie zawsze organy podatkowe patrzą na nie równie przychylnie. Dziś w pierwszym odcinku autorskiego cyklu ekspertów MDDP na łamach Dziennika Gazety Prawnej dotyczącego skutków podatkowych działań z zakresu CSR,…

Umowa grupy VAT – lepsza krótka czy długa?

Podobnie jak w przypadku przygotowywania projektu innych umów, również pracując nad umową o utworzeniu grupy VAT kuszące wydaje się zawarcie w jej treści jedynie minimalnych wymogów przewidzianych nowymi regulacjami. Warto jednak potraktować tę umowę nie tylko jako dokument niezbędny dla powstania i rejestracji grupy VAT, ale również jako jej swoistą „umowę spółki” określającą podstawowe zasady współpracy członków grupy przy rozliczaniu VAT i spełnianiu innych wymogów…