Udzielenie licencji i jak prawidłowo rozliczyć obowiązek podatkowy w VAT

Galopujący postęp technologiczny oraz coraz to nowe wyzwania stawiane przed przedstawicielami biznesu, zmuszają przedsiębiorstwa do wdrażania oraz korzystania z nowoczesnych rozwiązań IT oferowanych na  rynku. Przykład implementowanych rozwiązań może dotyczyć szeroko rozumianych licencji na korzystanie                                             z oprogramowań komputerowych. Jednakże wraz z rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców, pojawiają się także pytania odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w związku z udzieleniem licencji. Obowiązek podatkowy i moment jego powstania – choć…

Obowiązkowe e-faktury dopiero w 2024 r.

Przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury ustrukturyzowane za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur dopiero od 1 stycznia 2024 r. Tak wynika z ubiegłotygodniowej decyzji unijnej Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Eksperci nie kryją zadowolenia z tego, że termin wdrożenia obowiązkowej e-faktury został przesunięty. Do tej pory bowiem wydawało się, że nowy obowiązek wejdzie w życie…

Obowiązkowe e-faktury w 2024 r. Polska ma zgodę Rady UE

Rada Unii Europejskiej zgadza się, aby Polska stosowała powszechne fakturowanie elektroniczne. Później jednak, niż pierwotnie planowano – od 1 stycznia 2024 r. – Rada Unii Europejskiej na razie opublikowała projekt decyzji w tej sprawie. Musi zostać jeszcze zatwierdzona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nie wydaje się jednak, żeby coś jeszcze się w niej…

Obowiązkowy KSeF najprawdopodobniej od 1 stycznia 2024 roku

Zgodnie z projektem decyzji Rady UE termin obowiązkowego wdrożenia w Polsce tzw. faktur ustrukturyzowanych wystawianych i odbieranych w systemie KSeF ma zostać przesunięty na
1 stycznia 2024 roku. Ostatecznie decyzja musi jeszcze zostać przyjęta na posiedzeniu Rady UE i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, ale termin ten nie powinien już ulec zmianie.

Umowa grupy VAT – lepsza krótka czy długa?

Podobnie jak w przypadku przygotowywania projektu innych umów, również pracując nad umową o utworzeniu grupy VAT kuszące wydaje się zawarcie w jej treści jedynie minimalnych wymogów przewidzianych nowymi regulacjami. Warto jednak potraktować tę umowę nie tylko jako dokument niezbędny dla powstania i rejestracji grupy VAT, ale również jako jej swoistą „umowę spółki” określającą podstawowe zasady współpracy członków grupy przy rozliczaniu VAT i spełnianiu innych wymogów…

Kto zapłaci VAT z pustych faktur – podatnik czy jego pracownik?

Proceder obrotu tzw. „pustymi fakturami”, czyli fakturami dotyczącymi usług, które w rzeczywistości nie zostały wykonane lub towarów, których w rzeczywistości nie sprzedano funkcjonował w Polsce na szeroką skalę – przykładowo w samym 2015 roku zgodnie z wynikami kontroli przeprowadzonej przez NIK wykryto fikcyjne faktury na kwotę 81,9 mld zł. Wykrycie w obiegu pustych faktur, wiąże się z tym, że wystawca faktury musi uregulować zobowiązanie z tytułu podatku, który został odliczony, pomimo braku jego…

MDDP Partnerem konferencji „e-Commerce 2022. Szanse, trendy i wyzwania”

W ostatnich latach mamy do czynienia w Polsce z niezwykłym wzrostem rynku e-commerce; pandemia nadała mu jeszcze większego tempa. Stymulowała wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających być nowym źródłem przewag, a podmioty dotąd mocno osadzone w tradycyjnym handlu, zaczęły przenosić swoje zasoby do sieci. Podczas konferencji „e-Commerce 2022. Szanse, trendy i wyzwania” organizowanej przez Konfederację Lewiatan,…

Jak utworzyć, rozliczać i funkcjonować w Grupie VAT?

Regulacje dotyczące wprowadzenia w Polsce grupy VAT, choć potrzebne i atrakcyjne dla niektórych podatników, w swojej pierwotnej wersji nie były pozbawione wad i sformułowań budzących wątpliwości i problemy praktyczne. Zmiany przewidujące odroczenie terminu ich wejścia w życie oraz doprecyzowujące oczekujące na głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu powinny pozwolić podatnikom lepiej i łatwiej się do nich przygotować. Zgodnie z już ukształtowaną tradycją poprawiania i uzupełniania pospiesznie przygotowanej rewolucji podatkowej w ramach…

Umorzenie wierzytelności kontrahentom w trudnej sytuacji życiowej i finansowej nie daje prawa do wystawienia faktur korygujących

Umorzenie wierzytelności poprzez zawarcie ugody z dłużnikiem w związku z jego trudną sytuacją życiową lub finansową nie stanowi przesłanki do wystawienia faktury korygującej. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2022 roku, wydanej przez Dyrektora KIS sygn. 0111-KDIB3-1.4012.234.2022.2.KO. Czego dotyczyła sytuacja? Pandemia COVID, trudna sytuacja międzynarodowa, to wszystko wciąż daje się przedsiębiorcom we znaki w szczególności jeśli chodzi o możliwość terminowej realizacji zobowiązań. Jest to szczególnie widoczne…