Nowa wersja struktury JPK_FA od 1 kwietnia 2022 r.

Resort finansów opublikował nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie dla faktur VAT, tj. JPK_FA(4). Nowa wersja struktury jest wynikiem dostosowania zakresu i treści przedstawianych w niej danych do aktualnego stanu prawnego. Ministerstwo wraz z publikacją nowej struktury udostępniło również zaktualizowaną broszurę informacyjną (https://www.gov.pl/attachment/f6a4054b-e2e3-4b6e-8fe9-5e50a709ba4c). Nowa struktura będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.…

Najważniejsze zmiany w podatku VAT na rok 2022

Jak co roku polski ustawodawca nie zaskoczył – początek roku wiąże się dla podatników z wieloma zmianami podatkowymi. Pomimo, że w 2022 r. największą uwagę podatników skupiają nowe rozwiązania w zakresie podatków dochodowych (wprowadzone w ramach Polskiego Ładu), to również w ramach podatku VAT ustawodawca wprowadził liczne zmiany (w ramach których znajdują się również rewolucyjne…

Obniżenie limitu transakcji gotówkowych B2B do 8 tys. zł – skutki podatkowe

Jedną ze zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. jest obniżenie w ustawie Prawo przedsiębiorców progu kwotowego wyznaczającego obowiązek dokonywania płatności gotówkowych w transakcjach B2B. Dotychczasowy limit 15 tys. zł po wejściu w życie zmian wyniesie 8 tys. zł, co będzie mieć wpływ na rozliczenia podatkowe w pewnych obszarach, w których…