Withholding tax rules regarding payments exceeding PLN 2 million p.a. still not in force

Date of entrance into force of withholding tax obligations regarding payments exceeding PLN 2 million p.a. was postponed again. However, according to information from the Ministry of Finance, in force from 1st January 2022 shall not be the rules enacted in 2018, but their new version, currently being drafted (government claims that it shall be…

Withholding tax rules regarding payments exceeding PLN 2 million p.a. shall come into force on 01.07.2021

Another postponement of the entry into force of the withholding tax refund model   The application of new withholding tax (WHT) rules was divided into 2 steps, but the date of the second step has been once again postponed.   From 1st January 2019 regulations regarding due diligence and the amended definition of a beneficial…

Announcements of the Ministry of Finance – “sealing” of the CIT and PIT systems

The Ministry of Finance (MF) announces to publish in Q3 2020 amendments to the income tax acts, including, e.g.: granting a limited partnership [spółka komandytowa] the status of an income tax payer; after the amendment, the income tax will be paid by the limited partnership. The announcement suggests that the distribution of profit – from…

Podatek u źródła – wątpliwości nie ubywa

Problemy związane z rozliczeniami podatku u źródła stały się gorącym tematem ponad rok temu, kiedy opublikowano pierwszą wersję projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidującą znaczne skomplikowanie systemu oraz drastyczne sankcje. Od tamtego czasu podjęto wiele różnych działań, m.in. dwukrotnie w drodze rozporządzenia odroczono obowiązywanie części regulacji oraz po pół roku od…