Zapowiedzi Ministerstwa Finansów – “uszczelnianie” CIT i PIT

MF zapowiada, że w III kwartale 2020 zaproponuje zmiany do ustaw o podatkach dochodowych, obejmujące między innymi: nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego; po zmianie podatek dochodowy będzie uiszczany przez spółkę komandytową. Z zapowiedzi wynika, że opodatkowana będzie również dystrybucja zysku – ze spółki do wspólników spółki komandytowej. Podobne zasady mogą również dotyczyć niektórych…

Reforma podatku u źródła (WHT) od 2021

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów (MF) podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców wprowadzone od 2019 zasady rozliczeń w zakresie WHT (które nie są nadal stosowane w związku z kolejnymi odroczeniami na podstawie rozporządzeń) zostaną złagodzone od 2021. MF zapowiada, że w projekcie nowelizacji, który ma wkrótce zostać opublikowany: Model rozliczeń polegający na konieczności zapłaty…

Certyfikaty rezydencji w okresie COVID-19

24 czerwca b.r. weszły w życie przepisy łagodzące wymogi w zakresie certyfikatów rezydencji w podatku u źródła w okresie zagrożenia koronawirusem. Art. 31ya, dodany do tzw. Tarczy 1.0. przez tzw. Tarczę 4.0., przewiduje następujące uproszczenia (dotyczą zarówno podatku CIT, jak i PIT): W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, jeżeli okres dwunastu miesięcy jego…

Przepisy podatku u źródła dotyczące płatności powyżej 2 mln zł wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało rozłożone na dwa etapy, z tego względu data związana z etapem drugim została ponownie przesunięta. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują m.in. przepisy w zakresie należytej staranności. Zmieniona zostaje definicja rzeczywistego właściciela należności. Istotne dla zastosowania niższej niż podstawowa stawki podatku u źródła oraz zwolnienia…

WEBINAR – Płatności zagraniczne dzisiaj – perspektywa podatkowa

Trwająca epidemia i lockdown stawiają przed spółkami jeszcze większe wymagania w ramach prowadzonej działalności. Obowiązują umowy, z których wynika konieczność ponoszenia płatności, zarówno na rzecz krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów.  Bezpieczne podatkowo rozliczenie tych drugich płatności wymaga spełnienia szeregu wymogów, co w czasach pracy zdalnej, w warunkach online może być szczególnie trudne. Co więcej, część…

podatek u źródła

Zwrot kilku milionów złotych podatku u źródła

Zespół Nieruchomości MDDP odniósł kolejny sukces! Wczoraj uzyskaliśmy zwrot kilku milionów złotych podatku u źródła dla naszego Klienta – właściciela sieci centrów handlowych w Polsce. Postępowanie było precedensowe na gruncie nowych przepisów dotyczących rzeczywistego właściciela, rzeczywistej działalności i należytej staranności na gruncie WHT i mamy nadzieję, że będzie wyznacznikiem dla podobnych spraw.

podatek u źródła

Podatek u źródła do 30 czerwca 2020 bez zmian

30 grudnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie (Rozporządzenie) zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania zmienionych przepisów o podatku u źródła. Odroczono do 30 czerwca 2020 r. przepisy przewidujące specyficzną procedurę rozliczania (poboru) podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego…

podatek od zakupu autobusu

Podatek u źródła – wątpliwości nie ubywa

Problemy związane z rozliczeniami podatku u źródła stały się gorącym tematem ponad rok temu, kiedy opublikowano pierwszą wersję projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidującą znaczne skomplikowanie systemu oraz drastyczne sankcje. Od tamtego czasu podjęto wiele różnych działań, m.in. dwukrotnie w drodze rozporządzenia odroczono obowiązywanie części regulacji oraz po pół roku od…