7 ZMIAN VAT OD 1 LIPCA [1/7]: Biała lista – korzystne zmiany dla podatników

1 lipca br. wejdą w życie długo wyczekiwane korzystne zmiany w zakresie płatności na rachunek bankowy spoza tzw. Białej listy. Zmiany te będą jednak miały zastosowanie do zapłaty należności dokonanych już od 1 stycznia 2020 r. (wsteczne działanie ustawy). Ustawa rozszerza oraz doprecyzowuje na korzyść podatników wyjątki w odniesieniu do zaliczania przychodów, kosztów oraz odpowiedzialności…

ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZWOLNIENIE ZUS TYLKO DO 30 CZERWCA 2020 R.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z przysługującego zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec – maj 2020 r. na podstawie Tarczy antykryzysowej, mają czas na złożenie wniosku do 30 czerwca 2020 r.   Kogo dotyczy zwolnienie? „Mali pracodawcy” – zwolnienie 100% składek Płatnicy, którzy prowadzili działalność: przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień…

Wydłużenie terminów wpłaty zaliczek na PIT i zryczałtowany podatek dochodowy

1 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego [Rozporządzenie]. Rozporządzenie przewiduje: Przedłużenie terminu na wpłatę zaliczek na podatek pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. Na mocy art. 52o ustawy o podatku dochodowym od osób…

Rozpoczęcie biegu / dalszy bieg terminów procesowych w sprawach podatkowych

24 maja 2020 r. rozpoczną bieg lub będą biegły dalej(w zależności od tego czy decyzję, wyrok wezwanie itp. doręczono przed czy po 14 marca 2020 r.) terminy procesowe w: kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej (np. o wydanie interpretacji indywidualnej), postępowaniach sądowoadministracyjnych. 16 maja weszła bowiem w życie tzw. Tarcza 3.0,…

VAT – NADAL WIELE NIEPEWNOŚCI WOKÓŁ KONCEPCJI STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

7 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kolejny wyrok (sygn. C-547/18) w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT (Fixed Establishment; dalej również: SM). Temat jest wart uwagi, gdyż dotyczy polskiej sprawy – spółki Dong Yang Electronics Sp. z o.o. świadczącej usługi montażu podzespołów na materiale powierzonym jej przez kontrahenta koreańskiego…

ZUS dla przedsiębiorców

Z TARCZĄ LUB BEZ TARCZY – PRAWNE I PODATKOWE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE BIZNES

Szanowni Państwo, prezentujemy najważniejsze rozwiązania dla przedsiębiorców wynikające z tzw. Tarczy Antykryzysowej, w tym wynikające z tzw. Tarczy 2.0. i 2.1. Oprócz nich dostępne są wcześniej obowiązujące mechanizmy, jak np. wniosek o odroczenie podatku, z których również warto korzystać. Z wyrazami szacunku, Justyna Bauta-Szostak, Monika Dziedzic

WPŁYW POTENCJALNEGO KRYZYSU NA ROZLICZENIA WEWNĄTRZGRUPOWE

Obecny kryzys, spowodowany epidemią COVID-19, niewątpliwie będzie miał długofalowe skutki. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dzisiejsza sytuacja epidemiologiczna i gospodarcza sprawi, że grupy kapitałowe będą zmuszone do zmiany swoich polityk cen transferowych. Spadek lub całkowity brak przychodów, spowodowany wstrzymaniem działalności operacyjnej, problemy z dostawami materiałów czy surowców, problemy z płatnościami po stronie klientów sprawią, że…

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA SYTUACJĘ KREDYTOBIORCÓW, LEASINGOBIORCÓW ORAZ FAKTORANTÓW

Pandemia COVID-19 może mieć trudne do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców oraz podmiotów korzystających z innych form finansowania (leasing, faktoring) i ich zdolności do terminowego regulowania zobowiązań wobec instytucji finansowych. TARCZA ANTYKRYZYSOWA Ustawa o COVID-19, potocznie zwana „Tarczą Antykryzysową” zawiera szereg rozwiązań istotnych dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z finansowania bankowego lub innych form…

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – narzędzie wsparcia dla biznesu

Jednym z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej adresowanych do mikroprzedsiębiorców jest możliwość uzyskania przez nich pożyczki ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Oferta ta dotyczy mikroprzedsiębirostw w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) i dotyczy jedynie…

POLSKA: EPIDEMIA NIE ZMIENIA TERMINÓW ZAPŁATY

Pakiet osłonowy uchwalony w ostatnich dniach nie zawiera istotnych zmian, jeśli chodzi o ochronę wierzyciela i obowiązki dłużników. TERMINY ZAPŁATY Terminy zapłaty w transakcjach handlowych zależne są od tego, kto jest stroną transakcji: jeśli dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikro, mały albo średni przedsiębiorca – maksymalny termin zapłaty wynosi 60 dni, jeśli dłużnikiem…