umowa brexitowa

BREXIT Z UMOWĄ – JUŻ DZISIAJ

Długotrwałe negocjacje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, dotyczące kształtu umowy Brexitowej, zakończyło historyczne głosowanie Parlamentu Europejskiego w środę 29 stycznia 2020 r. Europarlamentarzyści zatwierdzili porozumienie, w związku z tym 31 stycznia br. jest ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, a od 1 lutego br. obowiązywać zacznie Umowa o wystąpieniu i związany z nią…

ZUS dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus dla przedsiębiorców

Od 1 lutego 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy modyfikujące tzw. „Mały ZUS”, stosowany od 2019 r. Poszerzony zostanie krąg przedsiębiorców uprawnionych do opłacania ulgowych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zmienią zasady ustalania podstawy naliczenia tych składek (tzw. „Mały ZUS Plus”). Dla kogo jest Mały ZUS Plus? Z nowych przepisów będą mogły skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą…

podatek cukrowy

Opłaty prozdrowotne nazywane „podatkiem cukrowym”

„Przewlekłe choroby niezakaźne, w tym cukrzyca i otyłość stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego.” – z tym stwierdzeniem Ministra Zdrowia trudno się nie zgodzić. Należy jednak zwrócić uwagę na środki fiskalne, które Minister zaproponował w celu promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów w Polsce. Jako remedium na przewlekłe choroby niezakaźne Polaków Minister Zdrowia przygotował projekt ustawy wprowadzającej…

podatek u źródła

Podatek u źródła do 30 czerwca 2020 bez zmian

30 grudnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie (Rozporządzenie) zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania zmienionych przepisów o podatku u źródła. Odroczono do 30 czerwca 2020 r. przepisy przewidujące specyficzną procedurę rozliczania (poboru) podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego…

CbC-P

PODATNICY MAJĄ WIĘCEJ CZASU NA ZŁOŻENIE POWIADOMIENIA CbC-P ZA ROK 2019

Zgodnie z Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Ustawa], podmioty należące do międzynarodowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3,25 mld PLN (w przypadku gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane jest w PLN) lub 750 mln EUR, są zobowiązane do tzw. raportowania według krajów. W świetle polskich przepisów na raportowanie…

CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13 października 2019 r. zostanie w Polsce uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych [CRBR], wdrażając tym samym do polskiego ustawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu [Dyrektywa UE]. CRBR będzie służył przetwarzaniu informacji o beneficjantach rzeczywistych następujących…

brexit

ZBLIŻA SIĘ BREXIT – WARTO BYĆ AEO

31 października 2019 r. jest datą Brexitu według obecnie obowiązującego harmonogramu. Wielka Brytania przygotowuje się intensywnie na twardy Brexit, tj. bezumowne wyjście z Unii Europejskiej. Unia Europejska oferuje podmiotom gospodarczym przyznanie statusu AEO, który wiąże się z wieloma ułatwieniami i uproszczeniami, które pomogą zniwelować negatywne skutki Brexitu w handlu międzynarodowym. Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy w…

Podatek u źródła 2019 – dodatkowe obowiązki płatnika przy płatnościach powyżej 2 mln zł rocznie ponownie odroczone!

Od 1 lipca 2019 r. miały znaleźć zastosowanie zmienione zasady poboru podatku u źródła [WHT] od wypłat (m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne, usługi niematerialne) przekraczających rocznie 2 mln zł na rzecz jednego zagranicznego kontrahenta – tzw. system „pay and refund”. Zgodnie z nowymi zasadami płatnik WHT byłby, co do zasady, zobowiązany do pobrania WHT według…

podatek u źródła

1 lipca 2019 r. – podatek u źródła i dodatkowe obowiązki płatnika przy płatnościach powyżej 2 mln zł rocznie

Od 30 kwietnia 2019 roku obowiązuje nowy przepis Ordynacji podatkowej dotyczący indywidualnych interpretacji podatkowych. CO SIĘ ZMIENIŁO? W sytuacji, w której wniosek o indywidualną interpretację podatkową dotyczy transakcji: 1. mającej skutki transgraniczne lub 2. transakcji z udziałem podmiotów: mających miejsce zamieszkania/siedzibę poza Polską, prowadzących działalność gospodarczą poza Polską za pośrednictwem zagranicznego zakładu i transakcja dotyczy…