Jest na to czas do przyszłego roku, kiedy to zerowy PIT będzie stosowany już w pełnym zakresie, a więc pracodawca uwzględni go pracownikom z urzędu. W tym roku płatnicy zasadniczo potrącają zaliczki według obecnych zasad, chyba że pracownik złoży oświadczenie o stosowaniu zwolnienia. Wtedy spełnienia kryteriów ulgi (wiek i przychody) trzeba będzie pilnować także i w tym roku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna