Obowiązujące od początku tego roku przepisy o obowiązkowym ujawnianiu schematów podatkowych (tzw. MDR) wciąż nastręczają sporych kłopotów podatnikom i urzędnikom odpowiedzialnym za ich stosowanie. Kto chce się dowiedzieć, o co w tych przepisach chodzi, często dostaje odmowę interpretacji.Dotyczy to także doradców podatkowych i innych osób, które mogą być tzw. promotorami, czyli „architektami” struktur pozwalających na korzystne opodatkowanie. Dlaczego, skoro przepisy o MDR wyraźnie wskazują promotorów jako zobowiązanych do dopełnienia obowiązków sprawozdawczych w niektórych sytuacjach?

Źródło: Rzeczpospolita