recharakteryzacja transakcji

“Kontrolujący mogą uznać, że w podobnych warunkach spółki niezależne działające rynkowo dokonałyby innej czynności lub z niej zrezygnowały. Według skarbówki jest to tylko uściślenie przepisów. Dla podatników może oznaczać zwiększenie praw organów.Uprawnienia organów podatkowych dotyczące recharakteryzacji oraz pominięcia transakcji zostały wprowadzone do ustawy o CIT w wyniku ostatniej nowelizacji i obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z tymi regulacjami organy podatkowe, określając wysokość dochodu (lub straty) podatnika mogą uznać, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane oraz kierujące się „racjonalnością ekonomiczną…”

Źródło: Rzeczpospolita