“Moim zdaniem stanowisko dyrektora KIS zaprezentowane w omawianej interpretacji jest niesłuszne. Organ nie zaakceptował…”

Źródło: Rzeczpospolita