Skoro sprzedawca towarów i usług nie ponosi straty na zbyciu wierzytelności własnej (rozpoznanej wcześniej jako przychód należny), to nie może odliczyć żadnych innych wydatków związanych z tym zbyciem – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Przez lata fiskus twierdził co innego. Niekorzystne stanowisko zajął dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 2 stycznia br. (nr 0113-KDIPT2-1.4011. 430.2019.2.AP). Dotyczy ona rozliczenia w PIT faktoringu pełnego, a więc gdy bank (faktor) płaci sprzedawcy za fakturę i przejmuje w ten sposób wierzytelność, którą musi uregulować dłużnik (który kupił towary).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna