Jak dokumenty grupowe mogą pomóc w wypełnieniu obowiązków cen transferowych za 2021 rok?
Dobra komunikacja z grupą, identyfikacja ryzyk, wdrożenie dobrych praktyk

 15 września 2022

godz. 10:00 – 13:00


Koszt udziału: 890 zł netto

Czy mają Państwo poczucie, że obowiązków z zakresu cen transferowych przybywa? A tym samym rośnie liczba wydawanych objaśnień, interpretacji, wytycznych ze strony Ministerstwa Finansów, w których ciężko się odnaleźć?

Przynależność do międzynarodowej grupy kapitałowej i wypełnianie obowiązków z zakresu cen transferowych przez centralę nie zawsze jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Wiele dokumentów grupowych może być tworzonych centralnie, ale czy zawsze te dokumenty są bezpieczne do wykorzystania?

Rozwiązanie to może wiązać się z licznymi pułapkami w zakresie różnic pomiędzy regulacjami różnych jurysdykcji podatkowych.

Jak pozyskać od grupy niezbędne informacje? Jak przygotować dokumentację cen transferowych w oparciu o dokumenty pozyskane od grupy? Jak identyfikować ryzyka wynikające z przełożenia zagranicznych przepisów na polską rzeczywistość? Czy grupowe analizy porównawcze możemy powszechnie wykorzystywać?

Praktyczne odpowiedzi na te i inne pytania zostaną przedstawione już 15 września 2022 r. o godz. 10-13 w ramach płatnego szkolenia, podczas którego zostaną omówione najważniejsze aspekty dotyczące wdrożenia dobrych praktyk we współpracy z grupą w zakresie wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych.

 1. Porównanie regulacji z zakresu cen transferowych w Europie i na świecie z polskimi przepisami – omówienie rozbieżności pomiędzy jurysdykcjami i jak sobie z tym radzić?
 2. O co pytać grupę? Jak komunikować się z grupą, by otrzymać niezbędne informacje?
 3. Czy zagraniczna dokumentacja z grupy może zostać wykorzystana do wypełnienia obowiązków na gruncie polskich przepisów?
 4. Czy analiza porównawcza, przeprowadzona przez grupę, odpowiada polskim regulacjom?
 5. Jaki dobre praktyki z zakresu cen transferowych można wdrożyć w ramach współpracy z grupą?
 • Osób w działach podatkowych i finansowych zajmujących się dokumentowaniem transakcji w zakresie cen transferowych.
 • Dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, głównych księgowych.
 • Przedstawicieli międzynarodowych grup kapitałowych, w których rozliczenia handlowe są ważnym elementem procesu biznesowego.
 • Praktyczne przykłady zastosowania dokumentów grupowych w wypełnieniu lokalnych przepisów z zakresu cen transferowych.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników przez 7 dni po jego zakończeniu.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Koszt udziału w warsztacie wynosi 890 zł netto za osobę.
 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.
 1. Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do platformy ClickMeeting, na której odbędzie się szkolenie.
 2. Zachęcamy do przetestowania ustawień systemowych komputera przed szkoleniem poprzez link przesłany przez organizatora, aby upewnić się, że połączenie z platformą odbędzie się bez zakłóceń.
 3. W przypadku potwierdzenia szkolenia, przed szkoleniem zostaną do Państwa wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności na podstawie dokumentu proforma wystawionego na dane podane podczas rejestracji na szkolenie. Zapłata następuje poprzez przelew dokonany na konto bankowe wskazane na fakturze proforma.
 4. Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo link do nagrania szkolenia, aktywny przez 7 dni.

Warsztat „Nowe obowiązki dotyczące transakcji rajowych – sprawdź czy jesteś przygotowany” jest płatnym szkoleniem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Agnieszka Krzyżaniak

Starszy menedżer
Email: agnieszka.krzyzaniak@mddp.pl
+48 692 558 020

Agnieszka Walska

Menedżer
Email: agnieszka.walska@mddp.pl
+48 797 603 696