“1 stycznia 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o CIT, które wprowadziły kolejny raz (po zmianach mających miejsce od 2017 roku) rewolucyjne zmiany w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych. Jedną z ważnych dla podatników zmian jest uregulowanie zasad rozpoznania korekt cen transferowych w kontekście przychodów podatkowych lub kosztów podatkowych. Jest to niezwykle istotna zmiana, ponieważ kwestia korekt została po raz pierwszy uregulowana bezpośrednio w przepisach przez polskiego ustawodawcę, pomimo że od wielu lat wzbudzała wiele wątpliwości zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych oraz sądów administracyjnych…”

Źródło: Rzeczpospolita