E

Zdaniem dyrektora KIS, w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonych do przychodów należnych, w kosztach można uwzględnić jedynie stratę powstałą na tej transakcji.

Podatnicy, którzy nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na czekanie, aż spłyną do nich płatności, często decydują się na poprawienie płynności finansowej zawierając umowy faktoringu czy dyskonta wierzytelności. Niekiedy wykorzystywane jest ubezpieczenie należności, a w skrajnych sytuacjach podatnicy po prostu sprzedają trudne wierzytelności firmom windykacyjnym.

Źródło: Rzeczpospolita