Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Smart.TP-R

1 500  netto

Już wkrótce podatnicy będą składać nowy raport TP-R, , tj. informację o cenach transferowych. Formularz będzie wymagał przekazania do organów podatkowych wielu szczegółowych informacji dotyczących samego podatnika oraz transakcji realizowanych z podmiotami powiązanym, w tym o analizach porównawczych i ich wynikach. MDDP Digital opracowało autorskie narzędzie do raportowania TP-R oraz identyfikacji ryzyk z zakresu cen transferowych.