Zastosowanie regulacji o bezpiecznej przystani skutkuje przede wszystkim uznaniem ceny za rynkową, a tym samym odstąpieniem przez organ od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości jego wynagrodzenia. Agnieszka Krzyżaniak
Anna Hornowska

Instytucja safe harbour (bezpieczna przystań) jest nowym rozwiązaniem w przepisach polskiego prawa podatkowego, gdyż została do nich wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. Jest jednak obecna i powszechnie stosowana w innych krajach, np. Europy Zachodniej. Mechanizm ten jest dostępny wyłącznie dla wybranych kategorii transakcji, po spełnieniu warunków określonych w przepisach.

Źródło: Rzeczpospolita