Znowelizowane od 1 stycznia ub.r. przepisy podatkowe zawierają katalog zwolnień z obowiązków dokumentacyjnych. Wątpliwości budzi przede wszystkim warunek nieponiesienia straty podatkowej przez podmioty powiązane. Marta Klepacz
Agata Kacprzak

W znowelizowanych przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., ustawodawca przewidział korzystne dla niektórych podatników regulacje, zgodnie z którymi będą oni zwolnieni z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych w ściśle określonych sytuacjach. W przepisach wskazano szczegółowy katalog zwolnień. Został on zaprezentowany poniżej.

Źródło: Rzeczpospolita