Odwołane imprezy, rezygnacja z zaplanowanych wydarzeń i zmniejszenie produkcji wpłyną w dużym stopniu na kondycję finansową wielu firm, a nawet całych branż. Większość wydatków z tego tytułu można ująć w kosztach uzyskania przychodów.

Źródło: Rzeczpospolita