Jeśli spółka nawet w niewielkim zakresie świadczy usługi na rzecz stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej kontrahenta w Polsce, to miejscem ich świadczenia jest Polska. Nawet, gdy pozostałe usługi w miejscu siedziby jego działalności gospodarczej, tj. na Węgrzech są przeważające.W lipcu 2018 r. spółka wystąpiła do fiskusa o interpretację przepisów o VAT. A konkretnie chodziło o określenie miejsca opodatkowania świadczonych przez nią usług wsparcia.

Źródło: Rzeczpospolita