Smart.TP-R

1 500  netto

  • Cena netto za cały okres trwania umowy
  • Produkt dostępny po aktywacji przez MDDP

Już wkrótce podatnicy będą składać nowy raport TP-R, , tj. informację o cenach transferowych. Formularz będzie wymagał przekazania do organów podatkowych wielu szczegółowych informacji dotyczących samego podatnika oraz transakcji realizowanych z podmiotami powiązanym, w tym o analizach porównawczych i ich wynikach. MDDP Digital opracowało autorskie narzędzie do raportowania TP-R oraz identyfikacji ryzyk z zakresu cen transferowych.

SKU SMART.TP Kategoria

Poleć znajomemu

Opis

  Formularz interaktywny MF (poglądowo) Wariant Mini (samodzielne wprowadzanie danych z limitem formularzy) Wariant półautomatyczny (samodzielne wprowadzanie danych – bez limitu formularzy) Wariant automatyczny (połączony z aplikacją Smart.TP – bez limitu formularzy)
Cena 1.500 PLN netto 6.000 PLN netto 8.000 PLN netto
Opłaty dodatkowe – konfiguracja łączników umożliwiających automatycznie zaciąganie danych 1.500 PLN netto / moduł aplikacji Smart.TP
Okres trwania licencji 1 rok 1 rok 1 rok
Przedłużenie licencji na kolejny rok (wartość wyrażona jako procent od pierwotnej ceny) 30% 20% 20%
Limit formularzy możliwych do wypełnienia i wysłania Brak 10 Brak Brak
Cena za dodatkowe formularze możliwe do wygenerowania w ramach okresu licencji 500 PLN / 10 formularzy (możliwość dokupienia dodatkowych formularzy maksymalnie pięć razy w ciągu roku) Brak konieczności – dostęp nielimitowany Brak konieczności – dostęp nielimitowany
Możliwość wywiązania się z obowiązku wypełnienia i złożenia formularzy TP-R ѵ ѵ ѵ ѵ
Walidacja techniczna formularzy ѵ ѵ ѵ ѵ
Podpowiedzi i objaśnienia, umożliwiające wypełnienie formularzy bez konieczności sprawdzania przepisów × ѵ ѵ ѵ
Kalkulatory automatycznie wyliczające wartości wskaźników finansowych × ѵ ѵ ѵ
Panel administracyjny ułatwiający zarządzanie procesem tworzenia i składania formularzy × ѵ ѵ ѵ
Automatyczna archiwizacja formularzy × ѵ ѵ ѵ
Rejestr zdarzeń, kto oraz kiedy pracował nad poszczególnymi formularzami × ѵ ѵ ѵ
Możliwość wgrywania parametrów z innych formularzy na potrzebę szybszego przygotowania kolejnych formularzy (w tym formularzy w kolejnych latach) × ѵ ѵ ѵ
Zapis ostatecznych formularzy do nieedytowalnego pliku PDF (szybki podgląd co zostało zaraportowane oraz pewność że plik nie został nadpisany po wysyłce do KAS) × ѵ ѵ ѵ
Personalizacja – możliwość automatycznego uzupełnienia formularzy poprzez eksport danych z plików źródłowych × × × ѵ
Możliwość automatycznego uzupełnienia formularzy poprzez eksport danych z dokumentacji cen transferowych (połączenie z aplikacją Smart.TP – wypełnienie dwóch obowiązków na raz) × × × ѵ
Możliwość wykorzystania komercyjnego (kancelarie i biura rachunkowe na potrzeby swoich klientów) ѵ ѵ ѵ ѵ
Możliwość wykorzystania na użytek własny ѵ ѵ ѵ ѵ
Wsparcie merytoryczne ekspertów MDDP × ѵ (do 2 h) ѵ (do 4 h) ѵ (do 6 h)
Wsparcie techniczne × ѵ ѵ ѵ

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ, PRZYGOTUJ SIĘ JUŻ TERAZ!

Skorzystaj z aplikacji Smart.TP-R i uzyskaj możliwość łatwego uzupełnienia oraz złożenia formularza TP – R.

Przygotuj się na potencjalną kontrolę i sprawdź czy transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi nie są obarczone ryzykami, które mogą zostać zidentyfikowane przez organy podatkowe.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY

  • Wypełnienie obowiązków z zakresu przygotowania informacji o cenach transferowych.
  • Poprawne uzupełnienie formularza TP-R bez konieczności weryfikacji treści przepisów oraz objaśnień – wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań.
  • Zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu wypełniania, a następnie złożenia formularza TP-R. Możliwość zintegrowania z aplikacją Smart.TP służącą do automatycznego generowania dokumentacji cen transferowych.
  • Usprawnienie procesu zarządzania informacjami podatkowymi – panel administracyjny dla każdego użytkownika.
  • Ułatwienie edycji poprzednich wersji formularzy oraz procesu aktualizacji formularzy w przyszłych latach podatkowych.
  • Dochowanie należytej staranności i archiwizacja danych na potrzeby kontroli podatkowej.
  • Zidentyfikowanie i szansa na ograniczenie ryzyk z zakresu cen transferowych w oparciu o raport generowany przez aplikację Smart.TP-R.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Skontaktuj się z opiekunem odpowiedzialnym za rozwój i wdrożenia produktu – dowiedz się więcej.