Spółki niemające osobowości prawnej nie są wprawdzie podatnikami podatku dochodowego, ale mogą być podmiotami powiązanymi w związku z realizowanymi transakcjami. Muszą więc sporządzać dokumentację cen transferowych.

Problematyka zakresu obowiązków i odpowiedzialności w kontekście cen transferowych w spółkach niemających osobowości prawnej (tzw. spółkach osobowych), jak również u wspólników tych spółek, budziła istotne wątpliwości i trudności interpretacyjne. Wobec licznych pytań i wątpliwości kierowanych do organów podatkowych i Ministerstwa Finansów zarówno przez podatników, jak i przez doradców, problematyczne zagadnienia dotyczące obowiązków spółek osobowych i ich wspólników w transakcjach z podmiotami powiązanymi zostały uregulowane w przepisach, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

Źródło: Rzeczpospolita