Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 19 września 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4012.286.2019.2.AS) rozstrzygnął kwestię opodatkowania podatkiem VAT usługi świadczonej przez powiat w ramach realizacji jego zadań wynikających z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, świadczonych w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Źródło: Rzeczpospolita