Od 1 stycznia 2019 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono nowy reżim dotyczący rozliczania podatku u źródła, zgodnie z którym w przypadku wypłat należności przekraczających w roku podatkowym kwotę 2 mln złotych na rzecz tego samego podatnika, naczelna metoda zwolnienia, wyłączenia z opodatkowania lub obniżonej stawki u źródła (ang. relief at source) została zastąpiona mechanizmem obowiązkowego poboru i zwrotu podatku (ang. pay and refund). Z uwagi na fundamentalny charakter zmian oraz mnożące się wątpliwości interpretacyjne w zakresie praktycznego zastosowania nowych regulacji, Ministerstwo Finansów dwukrotnie zdecydowało się na odroczenie procedury obowiązkowego poboru podatku u źródła – pierwotnie do 30 czerwca 2019 r. (w zakresie CIT i PIT), a następnie do 31 grudnia 2019 r. (wyłącznie w zakresie CIT).

Źródło: Rzeczpospolita