Nie można uznać, że biblioteka stanowi konkurencję dla usługodawców świadczących usługi kserograficzne. Takie odpłatne usługi spełniają zatem wszystkie przesłanki zwolnienia z VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 10 stycznia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.636.
2019.2.ASZ) rozstrzygnął wątpliwości w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług bibliotecznych oraz opłat karnych związanych z korzystaniem z takich usług.

Źródło: Rzeczpospolita