Po 1 stycznia 2020 r. stosowanie obniżonych stawek podatku u źródła, zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania od zagranicznych płatności powyżej 2 mln zł w roku podatkowym będzie możliwe pod warunkiem przesłania formularza WH-OSC.Przepisy o poborze podatku u źródła, które zaczną obowiązywać od stycznia 2020 roku, przewidują, że jeżeli płatności na rzecz jednego odbiorcy będącego osobą prawną z określonych tytułów (m.in. odsetki, dywidendy i należności licencyjne) przekroczą 2 mln zł w ciągu roku podatkowego płatnika, to płatnik ten powinien pobrać podatek u źródła od takiej płatności według stawki ustawowej (zwykle 19 proc. lub 20 proc.).

Źródło: Rzeczpospolita