Rząd złożył w Sejmie autopoprawkę do Polskiego Ładu w zakresie podatku minimalnego od przychodów i pojawiły się w nim nowe wyłączenia. Nadal jednak ta nowa danina obejmie mikro, małe i średnie firmy, a nie tylko – jak deklaruje rząd – wielkie korporacje. Poza wyłączeniami wskazanymi w autopoprawce, podatku nie zapłacą spółki o prostej strukturze, a więc takie, w których wszyscy wspólnicy są osobami fizycznymi, a spółka nie posiada żadnych udziałów w innych podmiotach. Podatek nie będzie też dotyczył firm z branży finansowej, start-upów ani firm, które będą miały co najmniej 30 proc. straty w relacji rok do roku. Wyłączone będą więc firmy, które ucierpiały np. na skutek pandemii.

Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy i partner w MDDP zwraca uwagę także, że:
– jeśli jednak spadek przychodów wyniesie 25 proc., to mimo iż on również jest niemały, spółka nie będzie wyłączona z nowej daniny;
– firmy, które będą inwestowały, nie zapłacą nowej daniny, tylko jeżeli mają duże odpisy amortyzacyjne, co jest rzadkością;
– a w autopoprawce nie usunięto oczywistych błędów, jak np. możliwości odliczenia wydatków na wytworzenie środka trwałego, a nie tylko na nabycie lub ulepszenie.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Ekspert: Agnieszka Wnuk