Podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, pomniejszone o kwotę podatku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 20 listopada 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.604. 2019.1.IK) rozstrzygnął kwestię ustalenia podstawy opodatkowania transakcji zamiany nieruchomości.

Źródło: Rzeczpospolita