Polski Ład i Nowy Polski Ład
– zmiany w rozliczeniach wynagrodzeń pracowników i współpracowników
Dedykowany warsztat dla firm

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone w ramach reformy podatkowej zwanej Polskim Ładem. Pierwsze miesiące tego roku przyniosły szereg zmian w funkcjonujących już przepisach, a od 1 lipca wejdą w życie kolejne korekty, które już niedługo będą miały wpływ na wszystkich płatników.

Podmioty zatrudniające osoby na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło czy kontraktów menedżerskich mierzą się z zadaniem szybkiego dostosowania się do nowych i nieustannie zmieniających się przepisów.

Zmiany w sposobie obliczania zaliczek na PIT, nowa skala podatkowa, zmiany w zakresie oświadczeń składanych przez pracowników, nowe obowiązki informacyjne dla zatrudniających – wszystko to rodzi mnóstwo pytań po stronie firm jako płatników, zespołów kadrowo-płacowych czy samych pracowników.

Podczas warsztatów eksperci Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP przeanalizują konsekwencje zmian, które weszły i które wchodzą w życie w trakcie 2022 r. dla każdej z grup osób zatrudnionych w firmie oparciu o specyfikę warunków zatrudnienia z perspektywy realizacji obowiązków płatnika zaliczek PIT i składek ZUS/NFZ. Dążymy do tego, aby uczestnicy otrzymali konkretną, praktyczną wiedzę, wykraczającą poza samą treść przepisów. Zasadą jest, że na wszelkie pytania zgłoszone przed lub podczas warsztatów odpowiadamy w trakcie prezentacji.

 1. Główne założenia Polskiego Ładu z uwzględnieniem nowelizacji z pierwszej połowy 2022 roku – omówienie regulacji pozostających w mocy również po 1 lipca 2022 r., dotychczasowa praktyka, wątpliwości
 2. Najważniejsze założenia nowelizacji Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 roku w zakresie skali podatkowej i konsekwencje dla płatników – stawki skali, stawki zaliczek, kwota zmniejszająca podatek.
 3. Uchylenie mechanizmu podwójnego liczenia zaliczek na podatek.
 4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej i hipotetyczny podatek roczny.
 5. Nowości w składaniu PIT-2
 6. Zmiany w oświadczeniach składanych przez zatrudnionych.
 7. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
 8. Dodatkowe obowiązki pracodawców od lipca 2022 i od stycznia 2023.
 9. Zmiany w zakresie kwot wynagrodzeń dla płatników.
 10. „Przywrócenie” preferencji dla samotnych rodziców.
 11. Zmiany w nowych ulgach w PIT.
 12. Samozatrudnieni – zmiany w odliczalności składki zdrowotnej od lipca, możliwość i skutki zmiany formy opodatkowania dla przedsiębiorców na podatku liniowym i na ryczałcie w trakcie 2022 r. i po zakończeniu 2022 r.
 13. Pozostałe zmiany w PIT i ZUS od lipca 2022 r. – zasygnalizowanie.

Warsztaty kierujemy do:

 • osób odpowiedzialnych bezpośrednio za sprawy kadrowo-płacowe, osób zarządzających działami kadr, kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. wynagrodzeń, specjalistów ds. kadr i płac,

 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych, przedstawicieli działów księgowości,

 • specjalistów ds. podatków,

 • pracowników, osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i współpracowników B2B.

 • Tematyka warsztatów dostosowana do specyfiki i potrzeb Klienta.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi w trakcie spotkania.
 • Możliwość zgłoszenia tematów ważnych dla uczestników do uwzględnia w programie szkolenia.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Ustalany indywidualnie z Klientem i uzależniony od szczegółowej tematyki szkolenia i liczby uczestników.
 • Dedykowane dla firmy, zamknięte warsztaty z ekspertami MDDP dostosowane do specyfiki działalności Klienta.
 • Warsztaty przeprowadzamy w formule online (platforma MS Teams lub narzędzie klienta), w terminie wcześniej uzgodnionym z Państwem.
 • Do 4 godzin, wliczając 1-2 przerwy w trakcie spotkania oraz czas na pytania od uczestników.
 • Liczba uczestników warsztatu po stronie klienta jest nieograniczona.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@balonowarepublika.pl

Anna Misiak

Partner I Doradca podatkowy I Szefowa Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców
Email: anna.misiak@balonowarepublika.pl
+48 500 046 024

Rafał Sidorowicz

Starszy menedżer I Doradca podatkowy
Email: rafal.sidorowicz@balonowarepublika.pl
+48 506 788 582