ZUS z działalności
Polski Ład ma wprowadzić całkowity zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek, jeśli udzieli jej podmiot powiązany, a pieniądze zostaną przeznaczone np. na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji.
Niższy limit
Projekt Polskiego Ładu zakłada też zmiany w obliczaniu limitu kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy o CIT). Będzie to dotyczyć wszystkich podatników CIT, nie tylko powiązanych.
(…)
– Od lat obserwujemy wyraźną tendencję do zmiany przepisów podatkowych w przypadku, gdy organy skarbowe przegrywają spory interpretacyjne w sądach administracyjnych – komentuje Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Ekspert: Agnieszka Wnuk