W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Opracowanie dokumentacji cen transferowych, adresującej wymogi wynikające z lokalnych przepisów podatkowych dla wszystkich typów transakcji kontrolowanych
 • Audyt dokumentacji cen transferowych przygotowanych przez Klienta wraz z identyfikacją nieprawidłowości i wykazaniem ryzyk podatkowych
 • Przygotowanie dokumentacji grupowej tzw. Master File
 • Weryfikacja oraz dostosowanie grupowych dokumentacji cen transferowych (tzw. Master File) do potrzeb i wymagań lokalnych przepisów podatkowych
 • Przygotowanie analiz porównawczych / analiz cen transferowych mających na celu ustalenie / weryfikację rynkowego poziomu wynagrodzenia dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych (usługowych, towarowych, finansowych, licencyjnych, najmu, itp.)
 • Weryfikacja analiz benchmarkingowych przygotowanych przez Grupę / Klienta pod kątem przepisów w zakresie cen transferowych
 • Przygotowanie opisów zgodności dla transakcji nietypowych
 • Przygotowanie lub weryfikacja modelu współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu złożenia wniosku o decyzję Ministra Finansów o uprzednim porozumieniu cenowym
 • Wsparcie w procesie przygotowania wniosku o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego i opracowania niezbędnej dokumentacji
 • Wsparcie w negocjacjach i w procesie uzyskiwania decyzji Ministra Finansów o uprzednim porozumieniu cenowym
 • Wsparcie w przygotowaniu / weryfikacji dokumentacji cen transferowych na potrzeby kontroli
 • Wsparcie oraz reprezentowanie w trakcie kontroli i postępowań podatkowych w zakresie cen transferowych

Aplikacja Smart.TP:

 • Zautomatyzowanie dokumentacji cen transferowych posiadanych przez podatnika za poprzednie lata podatkowe
 • Licencja na dostęp do gotowych wzorcowych dokumentacji cen transferowych, umożliwiających samodzielne generowanie dokumentacji dla najpopularniejszych typów transakcji wewnątrzgrupowych
 • Przygotowanie zindywidualizowanego narzędzia do samodzielnego generowania dokumentacji (w tym dla transakcji nietypowych, skonfigurowanych na życzenie Klienta)
 • Archiwizowanie przygotowanych dokumentacji oraz umożliwienie wykorzystania poprzednich konfiguracji na potrzeby przygotowania dokumentacji cen transferowych dla nowych transakcji

Aplikacja Smart.TP-R:

 • ułatwienie sporządzenia obowiązkowej informacji o cenach transferowych, wspierające uzupełnianie formularza TP-R
 • zweryfikowanie ryzyk z zakresu cen transferowych dotyczących podatnika oraz transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi
 • integracja z aplikacją Smart.TP – automatyczne uzupełnienie formularza TP-R na podstawie informacji uwzględnionych w dokumentacji cen transferowych
 • Wsparcie w zakresie oceny i analizy przeprowadzonych procesów restrukturyzacyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Wyceny tzw. exit payment dokonywanych transferów pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Wsparcie w zakresie ustalenia metodologii rozliczeń dla planowanych transakcji wewnątrzgrupowych z perspektywy ograniczenia ryzyk TP
 • Opracowanie lub weryfikacja polityki cen transferowych dla planowanych lub realizowanych rozliczeń wewnątrzgrupowych
 • Wsparcie i doradztwo w zakresie korekt cen transferowych

Zespół Postępowań

Zespół Postępowań MDDP świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe w obszarze rozwiązywania sporów. Prowadzi postępowania karne, karne skarbowe i odszkodowawcze. Zapewnia pełen zakres pomocy prawnej oraz reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Rozwiązuje spory na wszystkich etapach, od próby ugodowego zakończenia sporu, poprzez doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów i ich wstępnej oceny, reprezentowania klienta w całym postępowaniu, a skończywszy na przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika lub przeprowadzeniu wobec dłużnika postępowania upadłościowego. Doradza klientom w zakresie możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka powstania sporu.

Powiązane artykuły

Świat podatków z naszej perspektywy

 • Zwrot akcji w rozliczaniu kosztów w czasie
  autor: Rafał Kran w dniu: 5 października 2021 w 09:10

  W ostatnich tygodniach zarysowała się nowa linia interpretacyjna, która ponownie (po 4 latach przerwy) daje możliwość rozliczania niektórych wydatków w czasie dla celów […]

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER