Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 26 lipca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.350.2019.2.SR) rozstrzygnął kwestię opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania zakupionego nowego taboru autobusowego w formie aportu oraz prawa do odliczenia całego podatku naliczonego od zakupionego taboru. Wniosek w omawianej sprawie złożył powiat, będący czynnym podatnikiem VAT. Powiat miał zamiar dokonać zakupu nowych środków transportu publicznego w postaci 10 autobusów, z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, które będą eksploatowane przez spółkę z o.o. świadczącą usługi transportu publicznego.

Źródło: Rzeczpospolita