ZUS z działalności

Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na utrzymywanie cmentarzy – uznał organ skarbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 8 stycznia 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-3.4012.133. 2019. 6.AG) rozstrzygnął wątpliwości w zakresie prawa gminy do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z funkcjonowaniem cmentarzy, przy założeniu, że na cmentarzu nie będą się odbywały pochówki finansowane ze środków własnych gminy.

Źródło: Rzeczpospolita