“Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nie będzie ona działać jako podatnik VAT, a towary i usługi nabyte w celu realizacji inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT….”

Źródło: Rzeczpospolita