“Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 28 stycznia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.609. 2018.2.AP) rozstrzygnął kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących poniesione…”

Źródło: Rzeczpospolita