“Moim zdaniem stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w omawianej interpretacji jest słuszne w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, tj. założonego przez gminę braku związku wydatków dotyczących rewitalizacji obszarów miejskich z jakimikolwiek czynnościami…”

Źródło: Rzeczpospolita