“Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej [dyrektor KIS] w interpretacji z 15 grudnia 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012. 742.2018.2.MWJ) rozstrzygnął kwestię…”

Źródło: Rzeczpospolita