Opodatkowanie wynagrodzeń twórców wciąż budzi wątpliwości, głównie dlatego, że nie zawsze wiadomo, do jakich rodzajów twórczości można zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Wprawdzie od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o PIT pojawiły się dokładniejsze kryteria kwalifikowania danej pracy jako twórczej, ale nie rozwiało to wątpliwości, jak opodatkować niektóre rodzaje działalności, zwłaszcza w nowych technologiach.

Źródło: Rzeczpospolita