“Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 10 grudnia 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-3.4012. 689.2018.2.MD) rozstrzygnął kwestię zasad opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki zabudowanej budynkiem remizy…”

Źródło: Rzeczpospolita