Nagrody w konkursie z udziałem przedsiębiorców – czy płatnik potrąca 10% PIT?

Wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych co do zasady opodatkowane są ryczałtową stawką podatkową w wysokości 10% wygranej. Tak wynika z  art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [ustawa o PIT]. Pobór podatku następuje przez płatnika. Przepis nie zawęża w żaden sposób grupy osób i podmiotów, do których zryczałtowana stawka może być stosowana, np. poprzez wskazanie, że nie dotyczy on osób prowadzących działalność gospodarczą uzyskujących nagrody w konkursach w związku z prowadzoną…