Spółki Skarbu Państwa a obowiązki dokumetnacyjne

Zgodnie z art. 11n pkt 5 Ustawy o CIT  – Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nia ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami (dalej łącznie jako Skarb Państwa). Wskazany przepis obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Przy czym zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami…

Istotny koszyk przychodowy w ramach którego jest realizowana transakcja

Tak jak wskazywaliśmy na łamach naszego bloga, przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., przewidują zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi (spełniającymi określone warunki). Jednym z takich warunków jest występowanie zysku  podatkowego u podmiotów krajowych realizujących transakcje. Podatnicy mają wątpliwości co do interpretacji tego warunku i zastanawiają się, czy aby móc skorzystać ze zwolnienia, zysk podatkowy powinien być realizowany: w ramach jednego ze źródeł przychodów, w obu źródłach…