„Stare” pożyczki a limit kosztów finansowania dłużnego w roku 2018

Podmioty, które dokonały już rozliczenia CIT za 2018 r. oraz te, które z uwagi na przesunięty rok podatkowy będą je dopiero składać powinny zwrócić szczególną uwagę na rozliczenie odsetek w kosztach podatkowych. W roku 2018 obowiązywało kilka systemów dot. (nie)zaliczania odsetek do kosztów podatkowych, których stosowanie było uzależnione od daty faktycznego przekazania pożyczki pożyczkobiorcy. Obecnie obowiązujące zasady oparte m.in. na wartości podatkowej EBITDA były stosowane wyłączenie do pożyczek/kredytów, ale bez znaczenia czy od podmiotu kwalifikowanego…