PIT 2020 – ważne zmiany dla pracodawców i osób zatrudnionych

Z początkiem 2020 r. weszło w życie szereg nowych regulacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które mają wpływ na rozliczenia PIT dokonywane przez płatników, jak również ich pracowników, zleceniobiorców i inne osoby zatrudnione. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w tym zakresie. Nowa skala podatkowa –  17% PIT i kwota zmniejszająca podatek Skala podatkowa za 2020 r. prezentuje się następująco: Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad…

Ministerstwo Finansów zaskakuje po raz kolejny!

Ministerstwo Finansów kontynuuje niechlubną tradycję zaskakiwania podatników fundamentalnymi zmianami – na 1 dzień roboczy przed terminem ich wejścia w życie. Dla przypomnienia, w Sylwestra 2018 roku, wydano rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie rozporządzenia, odroczono obowiązywanie części nowych przepisów o podatku u źródła (zasadniczo odnośnie płatności przekraczających 2.000.000 zł) do 1 lipca…