Co trzeba wiedzieć o nowym sprawozdaniu APA-C?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200, dalej: ustawa DRM/APA), konieczne było wprowadzenie nowych wzorów sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego a także zmiany w innych aktach prawnych. Do ustawy DRM/APA zostały w całości przeniesione przepisy w zakresie uprzednich porozumień cenowych, w tym regulacje dotyczące obowiązku sprawozdawczego podmiotów, które otrzymały uprzednie porozumienie…

Ostatni moment na złożenie wniosku APA

To już potwierdzone! Tak jak pisaliśmy na łamach bloga w dniu 18 września 2019 r. podatnicy mają szansę na uratowanie kosztów, objętych limitem z art. 15e Ustawy CIT, zarówno za 2018 r. jak i za 2019 r. W dniu 14 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2200) opublikowana została ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z tym złożenie wniosku APA…

Umowa o współdziałanie – czy to alternatywa dla uproszczonej APA?

Projekt Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wprowadza do Ordynacji podatkowej nową instytucję tzw. Umowę o współdziałaniu. Ma ona zapewnić współpracę podatników z Krajową Administracją Skarbową „w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia […], przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności”. Umowa o współdziałaniu skierowana będzie do największych podatników, tj. takich, których wartość przychodu wykazanego w zeznaniu podatkowym w poprzednim roku podatkowym…

Czy podatnicy mogą jeszcze „uratować” koszty z 2018 r.?

Mając na uwadze, że limity wprowadzone przepisami art. 15e Ustawy o CIT uniemożliwiły wielu podatnikom zaliczenie kosztów usług, opłat i należności, ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, do kosztów uzyskania przychodów, wnioski APA na usługi niematerialne spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem podatników. Objęcie transakcji wnioskiem APA umożliwia bowiem wyłączenie kosztów usług spod limitu, wynikającego z art. 15e Ustawy o CIT. W 2018 r. zostało złożonych 89 wniosków o APA…

Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania i porozumień APA przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych został 20 sierpnia br. w całości przyjęty w trakcie obrad Rady Ministrów. Celem projektu jest doprecyzowanie funkcjonujących do tej pory przepisów w różnych aktach prawnych i zawarcie w jednej ustawie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów związanych z podwójnym opodatkowaniem. Poniżej znajdziecie Państwo podsumowanie kluczowych kwestii zaproponowanych w projekcie: Procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania Uregulowanie wszystkich…

Poradnik MF dotyczący APA

W dniu wczorajszym na stronie Ministerstwa Finansów opublikowany został poradnik obejmujący odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podatników w zakresie uprzednich porozumień cenowych (APA). Poradnik ten rozwiewa wątpliwości m.in. w zakresie następujących kwestii: skutecznego umówienia się na spotkanie wstępne w sprawie procedury APA (np. jak zawnioskować o spotkanie, jakie dokumenty należy przygotować), poprawnego złożenie wniosku APA (w tym jakie elementy powinien zawierać, ile wynosi opłata, czy konieczne…

APA i małe APA – zmian ciąg dalszy

W ramach projektu Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wprowadzono możliwość przekształcenia uproszczonego postępowania (uAPA) w standardową procedurę (APA) i odwrotnie. Możliwość przekształcenia uAPA w APA Zmiana trybu postępowania z uAPA na APA może mieć miejsce w przypadku złożonego i skomplikowanego charakteru transakcji, będącej przedmiotem postępowania uAPA. Szef KAS będzie musiał jednak zawiadomić o tym wnioskodawcę podając uzasadnienie przekształcenia. Wnioskodawca…

Mała APA duże zmiany – w pigułce

Zgodnie z zapowiedziami, chociaż z dużym poślizgiem, opublikowano projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Jednym z obszarów objętych dokumentów są uproszczone uprzednie porozumienia cenowe. Dla jakich transakcji? Uproszczone porozumienie cenowe ma być wydawane dla transakcji dotyczących: zakupu usług o niskiej wartości dodanej oraz ponoszenia opłat za korzystanie ze znaków towarowych lub know-how. Co ważne, porozumienie nie będzie mogło zostać wydane…

Oczekiwany projekt przepisów dotyczących uproszczonego porozumienia cenowego (uAPA) już jest!

Dziś na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Projekt ustawy przewiduje nowy mechanizm rozwiązywania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania oraz regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych w uproszczonej formie. Niniejszy projekt zawiera m.in. regulacje wprowadzenia uproszczonej procedury zawierania jednostronnych uprzednich porozumień cenowych w celu zwiększenia ich dostępności dla podatników oraz zabezpieczenia…

APA sposobem na ograniczenie możliwości odliczenia wydatków na wartości niematerialne i prawne

1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o CIT, a wraz z nią istotna zmiana w zakresie ograniczenia możliwości zaliczenia wydatków na wartości niematerialne i prawne do kosztów uzyskania przychodów. Zmiana ta będzie miała poważne konsekwencje dla podatników i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, ale nie wszystkie drogi do odliczania tej kategorii wydatków są zamknięte. Zgodnie z ustawą o CIT, od 1 stycznia 2018 r. podatnicy zobowiązani są do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych…