Jak aktualizować dokumentację cen transferowych?

Minister Finansów wyjaśnia i doprecyzowuje, z czym wiąże się dla podatników aktualizacja dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych. Szczegóły w tej sprawie zostały opublikowane w najnowszej interpretacji ogólnej z 28 marca 2018 roku  Minister Finansów podkreślił, że dokumentacja podatkowa dotycząca rozpoczętych i kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji / innych zdarzeń, zgodnie z Ustawą o CIT oraz Ustawą o PIT podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, niezależnie…