Własność prawna i ekonomiczna aktywów niematerialnych pod lupą sądów administracyjnych

Podmioty powiązane w ramach grup kapitałowych dokonują różnego rodzaju transferów aktywów niematerialnych, które skutkują nawiązywaniem dalszej współpracy w zakresie umów licencyjnych. Przepływy te nie zawsze są analizowane przez grupy kapitałowe w kontekście własności prawnej i ekonomicznej takich aktywów. Podatnicy powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na to zagadnienie, ponieważ od jakiegoś czasu wzbudza ono coraz większe zainteresowanie organów kontrolujących. Na czym skupiają się kontrolujący w przypadku kontroli tego typu…