Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii COVID-19 – alokacja strat i kosztów nadzwyczajnych dotyczących COVID-19

W dzisiejszym wpisie omówimy kwestie poruszone w rozdziale II Wytycznych COVID-19 dotyczącym alokacji strat i kosztów nadzwyczajnych. Nieoczekiwany wybuch pandemii COVID-19, jak i nagły globalny lockdown spowodował, iż wiele międzynarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorstw poniosły wysokie stałe koszty prowadzonej działalności operacyjnej, czy nawet straty za cały 2020 r. w branżach bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii. Te czynniki mają lub mogą mieć bezpośredni wpływ na kształt rozliczeń, który dokonywany jest w globalnej gospodarce…