Dochody ze zbycia udziałów może będą wolne od podatku

W wyniku implementacji dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w Polskim systemie prawnym pojawił się w 2016 r. alternatywny fundusz inwestycyjny, w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI). ASI miała stanowić swego rodzaju uproszczony fundusz inwestycyjny, niebędący co prawda wehikułem zharmonizowanym i ściśle uregulowanym, jakkolwiek podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, którego struktura, sposób zarządzania oraz inwestycje podlegają ustawie o funduszach inwestycyjnych. Status ASI mogą posiadać spółki:…