Nie będzie rewolucji w podatku od nieruchomości od zamortyzowanych budowli

W wyroku NSA z 3 marca 2021 r., sygn. III FSK 999/21, wskazano, że podstawą opodatkowania zamortyzowanych budowli dla celów podatku od nieruchomości jest wartość początkowa brutto budowli z ostatniego roku, w którym dokonywano amortyzacji. Taka też była powszechna praktyka w ostatnich latach, choć podstawa prawna (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.) dawała możliwość dla niekoniecznie  jednoznacznych wniosków. W efekcie w wyroku WSA w Kielcach z 13 lutego 2019 r., sygn. I SA/Ke 3/19,…

Dyrektor KIS potwierdza możliwość amortyzacji „starszych” samochodów osobowych wg podwyższonego limitu

Od 1 stycznia 2019 r. ustawy o podatkach dochodowych przewidują wyższy limit kwotowy, po przekroczeniu którego odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej samochodu osobowego nie stanowią kosztu podatkowego. Do końca ubiegłego roku limit ten wynosił 20 tys euro, natomiast obecnie jest to 150 000 zł. Ustawodawca w przepisach przejściowych nie odniósł się bezpośrednio do kwestii tego w jaki sposób stosować nowy (podwyższony) limit do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2019 r (tzw.…

Dla kogo 9% CIT?

Podatnik CIT o statusie tzw. małego podatnika ma prawo do m.in.: wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek, jednorazowej amortyzacji w określonych sytuacjach oraz obniżonej stawki  CIT, która od 2019 r. ma wynosić 9%. Jeżeli planowane zmiany wejdą w życie, 9% stawka CIT będzie przysługiwać jedynie w odniesieniu do dochodów innych niż zyski kapitałowe. 9% CIT będą mogły stosować tylko podmioty, u których przychody netto osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro,…

CIT w 2019, czyli będzie jeszcze lepiej, ale jeszcze gorzej?

To chyba najkrótsza charakterystyka proponowanych przez resort finansów zmian w podatkach dochodowych w przyszłym roku. Minister Czerwińska w zakresie podatków dochodowych na łamach prasy obiecuje m.in. przyspieszenie amortyzacji, 9% stawkę CIT dla małych przedsiębiorstw, podwyższenie limitu amortyzacji samochodów osobowych do 150 tys. PLN z obecnie obowiązujących 20 tys. EUR. Jednocześnie – już poza wywiadem prasowym – również z prasy niemal jednocześnie dowiadujemy się, że wraca zgłoszony przed dwu laty…