Jaki poziom oprocentowania zapewni „bezpieczną przystań”?

31 grudnia 2018 r. zostało opublikowane obwieszczenie dotyczące wysokości oprocentowania pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, uprawniającego (jako jeden z warunków) do skorzystania z uproszczenia typu safe harbour. Rozwiązanie to oznacza, że w przypadku transakcji finansowych, dla których zostaną spełnione wszystkie warunki wskazane w Ustawie o CIT/PIT (m.in. okres trwania finansowania nie dłuższy niż 5 lat), organy podatkowe odstąpią od weryfikacji rynkowego charakteru oprocentowania. Z drugiej strony, podatnik nie będzie zobowiązany do przygotowania analizy…

Analiza cen transferowych obowiązkowa dla wszystkich?

Analiza cen transferowych obowiązkowa dla wszystkich? Analiza porównawcza, analiza danych porównawczych, benchmark, analiza benchmarkingowa, opis zgodności – różne pojęcia, ale jeden cel – weryfikacja rynkowego charakteru ceny transferowej. W terminologii wprowadzonej nowymi przepisami pojawia się nowa definicja – analiza cen transferowych, co ujednolica dotychczas stosowane pojęcia i obejmuje analizę porównawczą oraz analizę zgodności. W ustawie wyodrębniono analizę cen transferowych jako osobny…